Lịch mổ phiên

Bệnh nhân phải có mặt tại phòng hành chính khoa Phẫu thuật nhi trước 13 giờ 30 ngày hôm trước ngày mổ để làm thủ tục chuẩn bị mổ. Mọi thay đổi hoặc có gì không rõ xin vui lòng gọi tới số ĐT: 0333670888 hoặc 0974184568

Để biết lịch mổ xin gọi tới số ĐT: 0333670888 hoặc 0974184568